á Autorské právo | Zápatí | APF - Asociace profesionálních fotografů

Autorské právo

10 rad pro klienty

Autorské právo – jednoduše

  1. Respektujte autorská práva na fotografie.
  2. Vždy žádejte fotografa o povolení k užití fotografie.
  3. Žádná třetí osoba nemá právo k udělení užití fotografie. Pouze fotograf sám může poskytnout svolení k použití svých fotografií.
  4. Ujistěte se, že nedojde k nedorozumění ve věci dohodnuté ceny a způsobu, jakým bude fotografie použita.
  5. Používejte fotografie pouze k tomu účelu, na který máte smlouvu.
  6. Vždy se snažte najít autora fotografie, kterou chcete použít. Nepoužívejte fotografie, u kterých neznáte jméno autora.
  7. U fotografie vždy uveďte jméno autora.
  8. Neměňte výřez fotografie ani jinak nezasahujte do snímku bez svolení fotografa.
  9. Buďte si vědomi práv třetích osob. Požadujte jejich svolení před použitím fotografie.
  10. Vždy dejte kopii publikace a jiných výtisků fotografovi.

Asociace profesionáních fotografů České republiky APF a Federace evropských profesionálních fotografů FEP, doporučuje fotografům používat tato jednoduchá pravidla k objasňování autorských práv svým klientům.