á Projekty | Zápatí | APF - Asociace profesionálních fotografů

Projekty

Projekt 101 APF ČRVážené kolegyně a kolegové fotografové,
 

rok 2018 byl plný připomínek významného výročí vzniku naší republiky a celá řada akcí, výstav, reportáží atd. mapovala celkem plasticky těch 100 let existence našeho státu, byť již v původní podobě neexistujícího. Fotografie v mnoha podobách je důležitým svědkem této, místy velmi pohnuté, historie.

Jsme přesvědčeni, že role fotografie, jako svědectví, jako zprostředkovatele informací, ale i emocí je stejně důležitá i v současnosti, kdy její dopad skrze média a sociální sítě, je ještě účinnější a proto nás zavazuje k daleko větší zodpovědnosti. Proto bychom se chtěli společně s vámi, jak jsme anoncovali v jednom z našich letošních bulletinů a znovu na valné hromadě APF, zaměřit na “mapování” či umělecké ztvárnění roku 101 od vzniku Československa tj. na rok 2019 z pohledu členů APF a přizvaných hostů. Výstupem tohoto pro Asociaci významného a netradičního projektu, by měla být kurátorsky vybraná výstava (určená zejména pro česká centra v zahraničí) a ideálně kniha. Již v tomto směru jednáme s organizátory a sponzory.

Přístupů k tématu je opravdu mnoho, ale nechceme vás ve vašem pojetí roku 101 omezovat. Věříme, že každý má svůj oblíbený, dominantní okruh, téma, styl fotografií, který by chtěl v rámci tohoto projektu prezentovat, a že k danému tématu budete přistupovat systematicky, koncepčně. Jsme koneckonců profesionální fotografové a měli bychom umět pracovat koncepčně… Protože někteří z nás pracují stále více s rozpohybovanou fotografií či přímo videem, chceme otevřít i tuto možnost zpracování vašeho příspěvku do Projektu 101 audiovizuální formou.

Základním rámcem projektu 101 je pouze: fotografie/video vzniknou na území ČR event. se zřetelným vztahem k ČR (např. fanoušci našeho týmu v zahraničí, architektonické dílo významného českého architekta v zahraničí apod.) a v období od 29.10. 2018 do 28.10. 2019.

Uvítali bychom přirozeně, kdyby se podařilo skrze vaše fotografie pokrýt rok 2018–2019 jak z hlediska témat: 

  1. běžný život (město, vesnice, osobní příběhy, sociální témata, rodina, atd.)
  2. mimořádné události (politika, sport, kultura, výročí listopadu 1989, migrace atd.)
  3. současná krajina, životní prostředí
  4. současná architektura
  5. průmysl, zemědělství
  6. věda a výzkum
  7. umění (výtvarné, literární, hudební, divadelní, filmové apod. inspirace)
  8. pohyb (sport, turismus, tanec,…)


tak z hlediska interpretace:
dokumentárně
uměleckou stylizací (i např. zátiší, portrét lze pojmout, jako interpretaci roku 101)
konceptuálně apod.

V Projektu 101 máme ambice pokrýt republiku i z perspektivy lokací tj. aby rozhodně nedominovala pouze Praha, ale byly zde zastoupeny všechny kraje. Můžete se rovněž opřít o srovnání s historií, tj. jak určité místo, zvyky apod. vypadaly před X lety a jak v roce 2019.

Věříme, že vás tento projekt osloví a že si ve svém nabitém programu najdete prostor na jeho přípravu i realizaci. Větší celky na jedno téma jsou vítány, ale i jedna zajímavá fotografie, vystihující 101 rok naší republiky bude velkým přínosem. Rozhodující je samozřejmě jak kvalita fotografe(-í), tak její vypovídající hodnota o dané době, místě či emocích s tím spojených. Nebudeme se ani bránit fotografiím, které vytvoříte na zakázku a primárně pro jiný účel nebo platformu, pokud naplní záměr našeho projektu a vašeho přesvědčení, že toto je váš pohled na rok 101.

Srdečně děkujeme a těšíme se na vaše fotografie do Projektu 101 APF.

za SR APF ČR

Jan Pohribný, QEP
prezident APF a člen SR FEP